انتشارات رویان پژوه به عنوان یکی از فعال ترین ناشران حوزۀ پزشکی و دندانپزشکی ایران، همواره تلاش خود را در مسیر پیروی از آخرین تحولات و دستاوردهای علمی در جهان و رعایت معیارهای شناخته شده جهانی در تولید آثار برجسته به ویژه در این حوزه معطوف ساخته است. جهت مشاهده هر یک از سایت ها بر روی لینک مورد نظر کلیک نمایید.
سایت پزشکی سایت دندانپزشکی